Hlavní stránka

V první řadě si seženeme polystyren o síle 100mm a samozřejmě rámovou odporovou pilu. Vyrobíme trojici šablon, kde dvě šablony použijeme na výrobu nástavby přední části trupu a zbývající šablonu pak využijeme za pomoci perspektivního řezání k výrobě kuželovité zadní nástavby. Všechny tři šablony samozřejmě musí být opatřeny alespoň 5 mm výběhem, který bude přesahovat mimo blok polystyrenu a usnadní přesné vedení rozžhaveného drátu jak při počátku, tak při ukončování řezu.

Za pomoci rámové odporové pily a dvojice trojúhelníků připevněných buďto přímo k bloku polystyrenu, nebo lépe přišroubovaných ke hraně stolu, si nařežeme příslušné polystyrenové hranoly. Jejich délka bude shodná s délkou budoucích polystyrenových nástaveb, šířka a výška bude minimálně o nějakých 5mm větší, než je největší šířka a výška budoucích dílů.Jednodušší je vyřezat menší přední díl, proto jím začneme. Na protilehlé strany přišpendlíme dvojici šablon tak, by špendlíky uvnitř polystyrenového bloku nepřekážely v řezu (někdy je to docela s chlupem). Odporovou pilu si upneme ke stolu drátem nahoru do vhodné výšky a můžeme řezat. Nejlépe začneme vnějším řezem, protože jeho kvalita je důležitější a dokud není odstraněno jádro, máme blok stále za co držet. Po odříznutí vnějšího odpadu odřízneme vnitřní část a odstraníme šablony - ták a tohle máme za sebou a abychom části nepostráceli, zase to pěkně složíme do bloku (ty zbytky budeme potřebovat při polepování balzovým potahem).Výroba zadních nástaveb je o něco komplikovanější. V první řadě si ve výkresu protáhneme obrys polystyrenového polotovaru tak, abychom získali bod, ve kterém se všechny polohy řezného drátu sbíhají. Pak vezmeme připravený hranol a položíme jej na pracovní stůl tak, aby šablona směrovala výběhy nahoru. V příslušné vzdálenosti umístíme podporu, která zajistí, že řezný drát vykoná potřebnou dráhu jen za pomoci jediné šablony a bez pomocníka.

Po provedení prvního řezu ještě musíme odříznout vnitřní jádro. Problém je v tom, že má-li nám zbýt 10mm stěna, musí se směnit poloha drátu v celé délce o 10mm nahoru. Proto bod ukotvení řezného drátu posuneme o 10mm nahoru (podložíme úchyt) a současně blok polystyrenu přisuneme do nové vzdálenosti (prakticky až k držáku drátu). Tady musíme navíc počítat s poměrně masivním podřezáním v místě, kde drát téměř stojí na místě, takže pouhá geometrie z výkresu je jen pomůckou. Chce to zkusit a hlavně před vlastním řezem si opticky přiložením studeného drátu k oběma výběhům ověřit, jaká stěna zde bude.Pokud budete přířez potahovat 2mm balzou a stavíte podle výkresu 63.1 (tedy druhá opravená verze), pak podle mých měření je vhodné bod ukotvení drátu pro řezání vnějšího obrysu mít 200mm za koncem polystyrenového bloku (počítá se tu s podřezáním na koncové části) a pro řezání vnitřního odlehčení je pak výška drátu posunuta o 14mm a vzdálenost ukotvení drátu je cca 20mm za koncem polystyrenového bloku (opět se počítá s masivním podřezáním - proto těch 14mm místo 10mm). Pro původní zachybovanou verzi z výkresu 63.0, která je vykopírována ve špatném měřítku a kde je délka trupu a tedy i veškeré úhly zkresleny, si to budete muset odměřit, odhadnout a vyzkoušet sami.

Sdílet

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn