Hlavní stránka

Vrchní nástavby trupu jsou sandwitchového typu. Jsou tvořeny polystyrenem a balsou. Tyto nástavby nemají jen estetický význam, ale především podstatně zpevní celou konstrukci. Když již máme hotovy přířezy z polystyrenu, máme je obroušeny a jsme spokojeni s kvalitou i tvarem, můžeme přistoupit k výrobě potahu. Nezbývá nám, než slepit pláty. Pro přední část trupu doporučuji lepit dva pláty přibližně stejné velikosti. Pro zadní část trupu se osvědčil spíše velký plát a dva menší trojúhelníkové díly. Po zaschnutí lepidla pláty namočíme (z jedné strany) a jakmile se samy zkroutí, pomůžeme jim do požadovaného tvaru. Nakonec je vložíme do negativních šablon a necháme proschnout. Po jejich proschnutí nás čeká slepení sandwitche. Osvědčil se TMEL LA, který je lehký a drží poměrně rychle (nebo dnes již spíše Purex). Polystyren i plát namažeme tenkou vrstvou lepidla, necháme asi 20 minut zaschnout a plát přiložíme na polystyrenový přířez (pozor – musí se to povést napoprvé – druhý pokus nebude, neboť lepidlo ihned drží !!!). Celé to vložíme do negativního přířezu, Vložíme i vyříznutý vnitřek, zatížíme a přesahující balsu ještě navíc pomocí lišt zafixujeme tak, aby neměla snahu se odlepovat. Po dokonalém proschnutí zařízneme a zabrousíme okraje balsy, odřízneme a zabrousíme úkosy, vyrobíme otvor pro výškovku a nástavby přilepíme na trup.

V další fázi dokončíme prostor kabiny. Nalepíme podlážku a uzavřeme nástavby. Po zaschnutí lepidla dobrousíme okraje nalepených prkének do požadovaného tvaru.Zalepíme na zadní část trupu špalík, který ukončuje trup a po zaschnutí jej dobrousíme do tvaru. Pak vlepíme výškovku a směrovku. Na fotografii je upravená konstrukce, zaručující kolmost směrovky (na rozdíl od originální konstrukce).Pro odstranění drobných poškození balsy použijeme nejlépe béžově zabarvený tmel MICRO FILL, který nebude viditelný ani po potažení transparentní fólií. Celý trup perfektně vybrousíme a to v konečné fázi i s použitím velmi jemného brusného papíru (drsnost 600). Po vyfoukání balsového prachu trup můžeme potáhnout.

Dokončovací operace:

Začneme montáží motoru. Nejdříve si rozvrhneme jeho polohu (v jednom případě jsem měl motor i šikmo vlevo nahoru) a s ohledem na požadovanou polohu přišroubujeme motorové lože a na lože motor. Trup ustavíme pomocí vodováhy do vodorovné polohy a přeměříme vyosení motoru. Je zde předpoklad, že bude nutné vyrobit podložku pod motorové lože, takže po naměření aktuálního úhlu vyosení v obou osách, vypočítáme tvar překližkové úhlové podložky, kterou vyrobíme a před dalšími montážními pracemi ji osadíme. Na lože opět přimontujeme motor a důkladně rozmyslíme přesné vedení táhla karburátoru a polohu otvorů pro hadičky. Vše zakreslíme na motorovou přepážku a po demontáži motoru přepážku vyvrtáme. Osadíme a zalepíme trubičku pro táhlo ke karburátoru a s ohledem na její polohu v trupu vyrobíme a zalepíme držák plynového serva. Opět namontujeme motor a důkladně si rozvrhneme polohu otvorů na motorový překryt. Jakmile je překryt upraven tak, že je možné jej bez problémů osadit, dobře si promyslíme rozmístění držáků překrytu. Po jejich vyrobení a přilepení k motorové přepážce tuto celou (včetně podložky vyosení lože) natřeme epoxydem a necháme vytvrdit. Mezitím se můžeme pustit do povrchové úpravy motorového překrytu a případně botiček (budou-li použity). Nezapomeneme všechny stříkané povrchy natřít ochranným lakem proti účinkům paliva.

Sdílet

Submit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn